Congram 2023

El Grup d’Investigació en Ensenyament de Llengües (GIEL) té la satisfacció d’anunciar la celebració del IV Congrés Internacional sobre l’Ensenyament de la Gramàtica (Congram23), que tindrà lloc a la Universitat de València els dies 25 a 27 de gener de 2023

Els reptes de l’educació plurilingüe que demanda la societat actual passen per donar resposta a la necessitat dels ciutadans d’utilitzar les llengües (pròpies i estrangeres) per a usos progressivament complexos, que impliquen el desenvolupament del pensament, el domini de procediments lingüístics diversos i l’adquisició de les capacitats i estratègies necessàries per a desenvolupar la competència multilingüe. Per a donar resposta a aquesta necessitat social, s’ha de promoure un ús refexiu de les llengües, que necessita de coneixements gramaticals que puguen ser utilitzats de manera conscient i autònoma pels estudiants i de procediments metodològics que permeten als docents abordar aquests coneixements a l’aula. Aquest és el repte que pretenem abordar en aquest congrés de manera principal, encara que no exclusiva: debatre sobre l’ensenyament de la gramàtica des d’una perspectiva interlingüística des de diferents focus: docents, estudiants, continguts, disposicions legals, metodologia didàctica, llengües del currículum i familiars, materials d’ensenyament, entre altres. Així mateix, com en edicions anteriors, el Congrés acollirà treballs sobre ensenyament de la gramàtica entorn d’aquests mateixos focus, en llengües primeres, segones i estrangeres, tant des de la perspectiva sincrònica com diacrònica.

Convidem a tots els investigadors i investigadores interessats en aquestes qüestions i disposats a contribuir al debat sobre els interrogants que l’ensenyament gramatical planteja a participar en el congrés que presentem.

En aquesta edició, contarem amb la participació de Joaquim Dolz (Université de Genève), Jim Cummins (University of Toronto), Pierre Swiggers (K.U. Leuven) i Pilar García-Mayo (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea).